Professionell Coaching

- Resultat och utveckling


Meny

Välkommen till Convita AB - Professionell Coaching och handledning

Vi är specialiserade på att skapa affärsnytta och främjande av människors utveckling. Convita AB har i över 20 år genomfört utvecklingsprogram för chefer och medarbetare i stora och små organisationer. Vi drivs av att bidra till utveckling och nytt lärande genom professionell skräddarsydd coaching och handledning.

Vi har medverkat till professionell utveckling för hundratals professionella coacher. Convita AB samarbetar med en av de ledande aktörerna inom coachutbildning i Norden.

God lönsamhet och god organisatorisk arbetsmiljö är starkt sammanlänkat med varandra. Utgångspunkten i vårt arbete är att alla har en vilja att bidra, engagera sig och samarbeta. Det är lönsamt att förstå hur hjärnan, kroppen och känslorna påverkar ledarskap, gruppdynamik och resultat. Vi kan ge en ökad förståelse och på så sätt bidra till utveckling och nytt lärande genom professionell skräddarsydd coaching.